Contact

  • Heeft u een gereedschap dat u wilt laten toetsen aan de TNO-prestatietoets om een label Stofvrij werken te verkrijgen?
  • Wilt u samenwerken om te komen tot nieuwe oplossingen voor stofbeheersingsproblemen?
  • Of heeft u een stofbeheersingsprobleem waar u nog geen oplossing voor heeft kunnen vinden?

Neem dan contact op:

Email: stofvrijwerken@tno.nl

Adres:

Princetonlaan 6 + 8
3584 CB Utrecht

Post adres:

Postbus 80015
3508 TA Utrecht