Classificatie stofzuigers

De industriële stofzuigers in het overzicht zijn geclassificeerd aan de hand van de TNO-Prestatietoets. Stofzuigers krijgen een classificatie en een uurlabel mee.

De prestatietoets is gebaseerd op het testen van complete systemen, dus het gereedschap, de afzuigmodule, slang en stofzuiger. Voor vergelijkbare systemen (gereedschappen of stofzuigers) is er geen extra TNO-Prestatietoets nodig. De beoordeling van deze gelijkwaardigheid wordt uitgevoerd door TNO. Lees hier meer over de TNO-prestatietoets.

ABC/D-label (Label operationele capaciteit stofzuiger)

Om de prestaties van verschillende stofzuigers onderling te kunnen vergelijken heeft TNO een standaardtest ontwikkeld. Deze test betreft een industriële stofzuiger in combinatie met een Metabo haakse slijper WE 9-125 Quick 125 mm (900 W) met TNO-afzuigkap. Gedurende een periode van 60 minuten wordt continu gewerkt in kalkzandsteen. In deze periode wordt circa 60 strekkende meter sleuf geproduceerd. De hoeveelheid kwartshoudend materiaal verzameld in de industriële stofzuiger bedraagt circa 7,0 kg.

Uit de test volgt een label. Voor een indeling in één van de genoemde klassen geldt dat een stofzuiger aan zowel de eisen m.b.t. de minimale capaciteit voor die klasse moet voldoen als aan de eis voor het minimale TNO-uurlabel behorende bij die klasse. Alle stofzuigers met een label A, B of C zijn ook geschikt voor bewerkingen in hout.
Het label geeft aan binnen welke klasse een stofzuiger valt. TNO definieert de volgende vier stofzuigerklassen:

Overzicht klassen, operationele capaciteit en TNO-uurlablel

* capaciteit gemeten na de test aan het eind van de slang na reiniging van het filter
Regels met betrekking tot het gebruik van de labels zijn te lezen op de pagina Richtlijnen Labelgebruik.

Responsible duration of operation per 8-hour work day: 8 hours
Klasse-label A

Uurlabel

Het uurlabel geeft aan hoeveel uur (1-8 uur) per 8-urige werkdag kan worden gewerkt zonder dat de blootstelling aan een schadelijke stof (bijvoorbeeld kwarts of hardhout), gemeten in de ademzone van de werknemer, wordt overschreden. De blootstelling wordt getoetst aan de wettelijke grenswaarden (GSW TGG-8u), zoals vermeld op de website van de Sociaal Economische Raad (SER). Per getest gereedschap is voor de TNO-prestatietoets uitgegaan van de grenswaarde geldig tijdens het opstellen van de publicatie.

Stofzuigers die alleen geschikt zijn voor hout worden getest in combinatie met een excenter schuurmachine. Deze stofzuigers kunnen een D-label krijgen. Stofzuigers die zijn getest in combinatie met boorhamers krijgen geen label. Voor steenachtige materialen wordt alleen de vergelijkingstest met de haakse slijper gebruikt.

LET OP! Het label heeft uitsluitend betrekking op het complete gereedschapssysteem (combinatie van stofzuiger, afzuigslang, gereedschap en afzuigaccessoire) en mag nooit gebruikt worden om de prestatie van alleen een stofzuiger aan te duiden!