Implementeren maatregelen gevaarlijke stoffen

Om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op een effectieve manier aan te pakken, zijn een goede inventarisatie en het kiezen van de juiste maatregelen volgens de STOP-strategie essentieel. Daarna is een borging in de organisatie en regelmatige updates en onderhoud noodzakelijk om blijvend gezond en veilig te kunnen werken. Hieronder zetten we verschillende tools op een rijtje die helpen in dit proces. Maar voordat we daar naartoe gaan een uitstapje naar een andere belangrijke factor die invloed heeft op het implementeren van maatregelen tegen gevaarlijke stoffen: het gedrag van mensen.

Gedrag en gevaarlijke stoffen

Gedrag is de sleutel bij het verlagen van gezondheids- en veiligheidsrisico’s op het werk. Je kunt de beste maatregelen op papier hebben staan, maar dat heeft geen enkele functie als medewerkers niet volgens de instructies werken. Het is daarom belangrijk dat maatregelen aansluiten bij de bedrijfscultuur en dat medewerkers goed geïnformeerd zijn over het hoe en waarom van maatregelen.
Over wat we doen, denken we voor het overgrote deel niet na: we werken op routine. Gedrag is dan ook lastig aan te passen en het is lang niet altijd onwil als vergeten wordt om bepaalde maatregelen te nemen. Hoe lang heeft het wel niet geduurd voordat iedereen automatisch zijn gordel om deed (en hoe vaak hoor je het alarm nog afgaan, omdat jij zelf of de bijrijder de gordel toch niet om heeft, bijvoorbeeld doordat er iets gebeurde wat afweek van de routine)?
Door beter gebruik te maken van gedragsinzichten bij het kiezen, implementeren en borgen van maatregelen, worden veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de praktijk verminderd. In dit whitepaper worden de uitdagingen op het gebied van gezond en veilig werken vanuit gedragsperspectief toegelicht en worden oplossingen aangereikt.

Wegwijzer gevaarlijke stoffen

De Wegwijzer gevaarlijke stoffen is een hulpmiddel om op een gestructureerde wijze maatregelen te treffen om gezond en veilig te werken met gevaarlijke stoffen. Als u weet of vermoedt dat medewerkers te maken hebben met gevaarlijke stoffen tijdens het werk, kunt u met het doorlopen van de stappen de gevaren in kaart brengen en een plan opstellen om de knelpunten aan te pakken. Na het beoordelen van de blootstelling en het bedenken en selecteren van oplossingen, kunt u aan de slag met implementeren van de veilige werkwijze. Dit hulpmiddel geeft veel informatie over hoe de implementatie het beste kan worden vormgegeven. De wegwijzer sluit af met een beschrijving hoe de oplossingen geëvalueerd en geborgd kunnen worden.

Wie doet wat rondom gevaarlijke stoffen?

Om werkenden gezond en duurzaam aan het werk te houden is het van belang dat bedrijven een preventief arbobeleid opstellen en doorvoeren dat aansluit bij de risico’s die spelen op de eigen werkvloer. Met de Werkwijzer Arbobeleidscyclus weet iedereen wie, wat, wanneer doet en dat maakt het makkelijker voor arboprofessionals om elkaar te vinden en onderling samen te werken.

Download de Werkwijzer Arbobeleidscyclus (pdf)