Richtlijnen labelgebruik

TNO heeft twee labels ontworpen om de prestaties van geteste gereedschapssystemen en stofzuigers mee weer te geven; het uurlabel en het ABC/D-label. Het labelgebruik door derden is aan een aantal regels gebonden.

Gebruik uurlabel

Een test van een compleet systeem (gereedschap, afzuigaccessoire, afzuigslang en stofzuiger) resulteert in een label dat aangeeft hoeveel uur per 8-urige werkdag dat systeem ingezet mag worden, zonder dat de wettelijke grenswaarde in de ademzone van de werknemer overschreden wordt.

  • Dit uurlabel geeft geen informatie over enkel een stuk handgereedschap of alleen een stofzuiger en mag dan ook nooit worden gebruikt om de prestatie van een enkel apparaat aan te duiden.

Verder geldt dat bij het uitsluitend vertonen van een uurlabel bij een gereedschapssysteem er te veel informatie verloren gaat die van wezenlijk belang is voor de totstandkoming van het label. Denk hierbij aan essentiële informatie als het materiaal waarop getest is, de diameter van de gebruikte afzuigslang, of de productie tijdens de test (bijvoorbeeld hoeveelheid gaten, aantal meter). Zonder deze informatie kan het uurlabel niet juist geïnterpreteerd worden. Het is daarom niet toegestaan om enkel een uurlabel te publiceren bij een gereedschap, stofzuiger of combinatie hiervan.

  • Het uurlabel mag uitsluitend naar buiten worden gebracht als onderdeel van de TNO Nieuwsbrief die voor elk getest gereedschapsysteem wordt opgesteld.
Responsible duration of operation per 8-hour work day: 8 hours

Labelgebruik ABC/D-label

Speciaal voor industriële stofzuigers is er het ABC/D-label ontworpen om de prestaties onderling met elkaar te kunnen vergelijken. Informatie over de totstandkoming van dit label en de manier waarop het geïnterpreteerd dient te worden staat op de pagina Classificatie Stofzuigers.

  • In tegenstelling tot het uurlabel, geldt dat het ABC/D-label wel gekoppeld mag worden aan een enkel product (stofzuiger).
  • Een ABC/D-label alleen is niet voldoende is om stofzuigers onderling met elkaar uit te kunnen wisselen. Ook het uurlabel is van invloed. Omdat deze essentiële informatie niet in een label te verwerken is, stelt TNO dat bij het gebruik van het ABC/D-label altijd wordt verwezen naar deze website.

Onderstaande afbeelding geeft het label weer zoals dat in de praktijk gebruikt mag worden. Enige andere vorm is niet toegestaan.

Label Dust Extractor Classification A - for details on this label and its interpretation you are being referred to TNO's website dustfreeworking.tno.nl