Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het kan voorkomen dat substitutie niet mogelijk is en technische en organisatorische maatregelen onvoldoende bescherming bieden. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zijn dan een laatste stap in de STOP-strategie om blootstelling aan gevaarlijke stoffen tegen te gaan.

Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals ademhalingsbescherming, werkkleding, handschoenen en een veiligheidsbril, vormen een barrière tussen de huid en de longen en de gevaarlijke stof. Maar in de praktijk wordt te snel naar deze maatregelen gegrepen. Bekijk eerst of maatregelen van een hoger niveau in de STOP-strategie mogelijk zijn en vul eventueel (voor specifieke werkzaamheden) aan met PBM’s.

De juiste PBM’s

Voor alle PBM’s geldt dat ze alleen effectief zijn als de juiste soort wordt gebruikt. Een eenvoudig stoffen mondkapje helpt niets tegen een gevaarlijke stof. Handschoenen die vloeibare stoffen doorlaten ook niet als je met vloeibare stoffen werkt. Zorg daarom voor een goede selectie van de PBM’s. Zorg ook dat er voldoende voorraad is, zodat medewerkers nooit misgrijpen of PBM’s gaan hergebruiken die daar niet voor zijn bedoeld. Inventariseer of het gebruik van PBM’s wellicht nieuwe risico’s met zich meebrengt.

Onderstaande richtlijnen helpen bij het selecteren van de juiste PBM’s:
• Nemen de PBM’s daadwerkelijk de risico’s weg? Houd daarbij ook rekening met de duur van de blootstelling.
• Bied het PBM voldoende bescherming?
• Passen de PBM’s goed bij de gebruikers? Let op dat baarden een goede pasvorm kunnen belemmeren.

Instructies voor juist gebruik en onderhoud

Essentieel voor de effectiviteit van de PBM’s is juist gebruik en onderhoud. Zorg dat medewerkers zijn geïnstrueerd over het juiste gebruik van de PBM’s. Zorg dat bekend is hoe vaak PBM’s moeten worden vervangen (denk aan onderdelen zoals filters). Indien ze hergebruikt kunnen worden, hoe worden ze dan op de juiste manier gereinigd en opgeborgen. Laat medewerkers bij ieder gebruik checken of het PBM nog volledig intact is en laat ze beschadigde PBM’s altijd vervangen. Zorg voor een goed preventief onderhoudsregime waar men zich strikt aan houdt, zodat PBM’s tijdig worden onderhouden en vervangen.