Gezondheidsrisico’s

De gezondheidsrisico’s bij de blootstelling aan schadelijke stoffen is enorm. Om die reden zijn in Europa wettelijke grenswaarden vastgesteld.

Werken is gezond. Maar werk kan ook ongunstige gezondheidseffecten hebben. Slechte arbeidsomstandigheden zijn verantwoordelijk voor 5% van de totale ziektelast. bijvoorbeeld wanneer grenswaarden overschreden worden. Een belangrijk deel van deze ziektelast komt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Deze blootstelling veroorzaakt veel persoonlijk leed en aanzienlijke maatschappelijke kosten. Zo overleden in Nederland in 2013 4.100 mensen aan beroepsziekten, waarvan 2.700 als gevolg van werkgerelateerde soorten kanker. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk zijn hier de boosdoener.

Whitepaper Werkgerelateerde kanker uitbannen

In dit whitepaper wordt TNO’s visie op het voorkómen van werkgerelateerde kanker uiteen gezet. Eerst wordt de omvang van het probleem en de strategie om het aan te pakken geschetst. Daarna wordt beschreven hoe deze oplossingen ook daadwerkelijk op een effectieve manier in het bedrijf worden gebruikt. TNO is er van overtuigd dat werkgerelateerde kanker flink kan worden teruggedrongen in een aantal specifieke sectoren, door technische oplossingen. Voorwaarde is wel dat deze overal en op de juiste manier worden gebruikt.

Download hier het whitepaper (pdf)

De bouw en houtverwerkende industrie zijn twee sectoren waar werknemers veel in aanraking komen met gevaarlijke stoffen. In deze twee sectoren is veel onderzoek gedaan naar blootstelling en hoe deze voorkomen kan worden door het gebruik van gereedschappen en stofzuigers getoetst middels de TNO prestatietoets.

Lees meer over hardhout in deze TNO-publicatie (pdf) >>
Lees meer over respirabel kwarts in deze TNO-publicatie (pdf) >>