Blootstelling aan schadelijke stoffen verminderen

Blootstelling aan stoffen op het werk brengt serieuze gezondheidsrisico’s met zich mee. TNO ondersteunt door middel van onderzoek en innovaties bij het verminderen van die blootstelling.

Op deze website vind je informatie over het inventariseren van stoffen op het werk, het nemen van maatregelen via de STOP-strategie en technische innovaties en gereedschappen. Onder het menu wetgeving vind je meer uitleg over de wet- en regelgeving en de manier van handhaven door de Arbeidsinspectie.

STOP houdt je veilig!

De STOP-strategie vormt de basis voor elke aanpak van gevaarlijke stoffen in bedrijven.

Lees hier meer over de STOP-strategie

Zelf blootstelling meten met sensoren? Doe mee aan een pilot

Schadelijke blootstellingen op de werkplek kunnen met sensoren in detail worden gemonitord. Door veel vaker te meten kunnen blootstellingsprofielen over de tijd worden opgesteld. Daarnaast zijn de resultaten (bijna) direct beschikbaar, waardoor snelle terugkoppeling mogelijk is. Hierdoor zijn sensoren een goede extra tool om blootstelling te monitoren en beheersen. Sensoren zijn echter nog niet heel toegankelijk voor eindgebruikers, zoals arbeidshygiënisten. Daarom heeft TNO het TRACE systeem ontwikkeld. Dit systeem, gebaseerd op TNO’s kennis van sensoren, is eenvoudig in gebruik en breed inzetbaar. TRACE is beschikbaar voor pilotstudies op werkplekken. Voor meer informatie over TRACE, mogelijkheden voor pilotstudies en offertes, zie bijgevoegde infosheet of neem direct contact met ons op.

Lees hier meer over TRACE

Whitepaper Werkgerelateerde kanker uitbannen

TNO is er van overtuigd dat werkgerelateerde kanker flink kan worden teruggedrongen in een aantal specifieke sectoren, door technische oplossingen. Voorwaarde is wel dat deze overal en op de juiste manier worden gebruikt.