Blootstelling aan schadelijke stoffen verminderen

Blootstelling aan stoffen op het werk brengt serieuze gezondheidsrisico’s met zich mee. TNO ondersteunt door middel van onderzoek en innovaties bij het verminderen van die blootstelling.

Op deze website vind je informatie over het inventariseren van stoffen op het werk, het nemen van maatregelen via de STOP-strategie en technische innovaties en gereedschappen. Onder het menu wetgeving vind je meer uitleg over de wet- en regelgeving en de manier van handhaven door de Arbeidsinspectie.

STOP houdt je veilig!

De STOP-strategie vormt de basis voor elke aanpak van gevaarlijke stoffen in bedrijven.

Lees hier meer over de STOP-strategie

Whitepaper Werkgerelateerde kanker uitbannen

TNO is er van overtuigd dat werkgerelateerde kanker flink kan worden teruggedrongen in een aantal specifieke sectoren, door technische oplossingen. Voorwaarde is wel dat deze overal en op de juiste manier worden gebruikt.